Anda Ada Pertanyaan? Klik Sini
msen
Soalan LazimSoalan Lazim
Hubungi KamiHubungi Kami
maklumbalas3Aduan& Maklumbalas
petalaman3Peta Laman

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

BIL. TAJUK PROJEK

SYARAT-SYARAT
PENDAFTARAN

TEMPAT & TARIKH DOKUMEN DIJUAL

HARGA
DOKUMEN &
BAYARAN ATAS
NAMA

TEMPAT & TARIKH
TAWARAN DITUTUP
1) Cadangan Membina Dan Menyiapkan
Chalet Terapung Sebagai Destinasi
Pelancongan Di Pantai Sri Tujoh,
Tumpat, Kelantan

CIDB: G4
Kategori : CE,
Pengkhususan : B04 &
CE 21

Lawatan Tapak (Wajib)
Tarikh :24hb Nov2022
Masa : 9.000 a.m
Tempat : Pantai Sri
Tujoh Resort

Pejabat Majlis Daerah Tumpat

 

Khamis, 24hb
November 2022
hingga Rabu 7hb
Disember 2022

RM600.00 (tidak akan dikembalikan) dalam bentuk tunai )

 

Majlis Daerah Tumpat

 

Peti Tender Pejabat
Majlis Daerah Tumpat

 

Khamis, 8hb Disember
2022, Sebelum atau
pada jam 12.00 tengah
hari

 

 

 

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Soalan 1

APAKAH ITU CUKAI TAKSIRAN/CUKAI PINTU/CUKAI BANDAR?

Cukai Taksiran/Cukai Bandar ialah cukai yang dikenakan ke atas pegangan berkadar seperti:

· Rumah kediaman

· Harta perusahaan dan perdagangan (kedai, kilang, hotel, kompleks dan sebagainya)

· Tanah kosong yang terletak di dalam kawasan Majlis Daerah Tumpat.

 

Soalan 2

BAGAIMANA IANYA DIBAYAR?

Cukai Bandar/Taksiran dibayar 2 kali setahun iaitu:

· 1/2 tahun pertama mulai 1 hb Januari dan

· 1/2 tahun kedua mulai 1hb Julai

Walau bagaimanapun bayaran untuk tempoh satu tahun penuh boleh dilakukan. Bayaran boleh dibuat di kauter bayaran Majlis Daerah Tumpat.

Waktu Operasi Kaunter Bayaran:

Ahad-Rabu         8.00pg-5.00ptg

Khamis              8.00pg-3.30ptg

 

Soalan 3

APAKAH TINDAKAN TERHADAP ANDA JIKA TIDAK MENJELASKAN CUKAI DALAM TEMPOH TERSEBUT?

Notis (Borang E) akan dikeluarkan kepada anda. Anda dikehendaki menjelaskan dalam masa 15 hari daripada tarikh notis. Denda sebanyak 1% daripada baki tunggakan akan dikenakan kepada anda menyikut seksyen 147(1), Akta 171.

Sekiranya masih gagal, waran tahanan akan dikeluarkan kepada anda. Waran ini membolehkan Majlis Daerah Tumpat menhan barang-barang yang ada di dalam bangunan/tanah melalui Pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151.
 

Soalan 4

BAGAIMANA UNTUK MENGELAKAN DARIPADA  DIDENDA ATAU TINDAKAN MAHKAMAH?

Bayaran hendaklah dijelaskan sebelum 28hb Februari atau 31hb Ogos pada setiap tahun.

 

Soalan 5

APAKAH YANG PERLU ANDA LAKUKAN JIKA BIL-BIL TIDAK DITERIMA?

Datang sendiri ke Pejabat Majlis Daerah Tumpat (Bahagian Penilaian & Pengurusan Harta) untuk mendapatkan bil-bil tuan/puan. Bawakan bersama maklumat-maklumat seperti berikut:

· Lot/No. rumah dan kedudukan harta

· No. akaun (jika ada) atau

· Bawa bil lama untuk rujukan

 

Soalan 6

JIKA ANDA HANYA SEORANG PENYEWA RUMAH/BANGUNAN TERSEBUT, APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN?

Anda boleh mengemukakan bil-bil ini kepada pemilik untuk bayaran segera. Jika pemilik gagal untuk menjelaskan cukai tersebut, harta anda di dalam bangunan itu akan ditahan. Oleh itu, anda boleh melindunginya dengan membayar sewanya kepada Majlis Daerah Tumpat sehingga tunggakan dijelaskan. Peruntukan Seksyen 151(6) 171, Kerajaan Tempatan melindungi anda.

 

Soalan 7

APAKAH YANG ANDA HARUS LAKUKAN APABILA INGIN MEMBELI SESEBUAH RUMAH/TANAH KOSONG?

Semak dahulu dengan Majlis Daerah Tumpat nam yang didaftar dan tunggakan yang masih ada bagi rumah/tanh tersebut untuk mengelakkan anda menyesal di kemudian hari. Seksyen 146, Akta 171, menegaskan bahawa semua cukai (termasuk tunggakan) adalah tanggungjawab pemilik pada masa itu untuk menjelaskannya.

Anda dinasihatkan supaya menyemak dahulu perkara ini dengan peguam atau agen pengurusan yang menguruskan urusniaga harta tersebut untuk menetukan tunggakan telah dijelaskan oleh pemilik sebelumnya.

 

Soalan 8

JIKA ANDA TELAH MENUKAR MILIK/MENJUAL/MEWARISI RUMAH/HARTA, APA PERLU ANDA LAKUKAN?

Maklumkan kepada Majlis Daerah Tumpat dengan mengisi Borang I/Borang J dan lain-lain yang berkenaan dalam tempoh 3bulan selepas pindahmilik dilakukan. Jika gagal, pihak Majlis Daerah Tumpat boleh mengambil tindakan mahkamah termasuk mengenakan denda sehingga RM 2,000.00/- atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali mengikut seksyen 160(6) Akta 171.

 

Soalan 9

JIKA RUMAH ANDA KOSONG (TIDAK DIDIAMI BOLEHKAH ANDA MENDAPATKAN PELEPASAN CUKAI?

Cukai ke atas harta anda boleh dikurangkan dengan syarat anda member notis secara bertulis kepada Majlis Daerah Tumpat mengenai kekosongan itu. Anda juga perlu memberitahu Majlis Daerah Tumpat jika bnagunan tersebut telah diruntuhkan atau diubah ke tapak lain atau dimusnahkan oleh kebakaran, angin rebut atau sebab-sebab lain.

 

Soalan 10

JIKA ANDA TIDAK MAMPU, BAGAIMANA UNTUK MENJELASKAN CUKAI?

Majlis Daerah Tumpat akan menimbangkan bayaran untuk dibuat secara ansuran. Untuk itu, anda dinasihatkan dating sendiri ke pejabat Majlis  Daerah Tumpat untuk membincangkan perkara ini dengan pegawai yang berkenaan. Pihak Majlis Daerah Tumpat juga bersedia untuk menyelesaikan masalah-masalah anda  yang lain mengenai Cukai Taksiran/Pintu.

Muat turun pamplet di sini.

Mukasurat 1

Mukasurat 2

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

S1 : Siapakah yang perlu ada lesen premis perniagaan yang dikeluarkan oleh Majlis Daerah Tumpat ?

J1 : Semua orang yang ingin berniaga dalam kawasan pentadbiran Majlis termasuklah perbadanan, firma atau syarikat

 

S2 : Bagaimanakah cara permohonan Lesen premis perniagaan dibuat?

J2 : Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang-borang yang telah ditetapkan. Pemberian borang adalah percuma.

 

S3 : Berapa lamakah tempoh sah sesuatu Lesen premis?

J3 : Sesuatu lesen adalah sah selama tempoh tidak melebihi daripada tiga tahun dan berakhir sehingga 31hb Disember. (1 tahun hingga 3 tahun).

 

S4 : Berapakah kadar bayaran lesen yang dikenakan?

J 4 : Kadar bayaran lesen tahunan adalah sebagaimana Jadual (Undang-Undang Kecil 2), Undang-undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian  (Majlis Daerah Tumpat) 1990 atau sebagaimana Jadual bayaran Undang-undang Kecil yang lain.

 

S5 : Apakah undang-undang yang berkaitan dengan perlesenan premis?

J5 : 1) Akta Kerajaan Tempatan 1976

2) Undang-undang kecil perlesenan tred, perniagaan dan perindustrian (Majlis Daerah Tumpat) 1990

3) Undang-undang kecil iklan (Majlis Daerah Tumpat) 1989

4) Undang-undang kecil kedai gunting rambut dan pendandan rambut (Majlis Daerah Tumpat) 1989

5) Undang-undang kecil penjaja (Majlis Daerah Tumpat) 1989

6) Undang-undang kecil pengendali makanan (Majlis Daerah Tumpat) 1999

7) Undang-undang kecil setor kayu dan kerja kayu (Majlis Daerah Tumpat) 1999

8) Undang-undang kecil pasar (Majlis Daerah Tumpat) 1999

9) Undang-undang kecil perlesenan haiwan (Majlis Daerah Tumpat) 1999

10) Undang-undang kecil perlesenan tempat letak kereta persendirian (Majlis Daerah Tumpat) 1999

11) Undang-undang kecil kedai dobi (Majlis Daerah Tumpat) 1999

12) Undang-undang kecil perlesenan establisymen makanan (Majlis Daerah Tumpat) 1999

 

S6 : Apakah contoh kesalahan-kesalahan sebagaimana undang-undang di atas?

J6 : Antara kesalahan-kesalahannya ialah :-

1) Tidak mempunyai lesen yang sah.

2) Tidak memperbaharui lesen selepas 28hb Februari setiap tahun.

3) Tidak mempamer lesen di tempat yang mudah dilihat di premis perniagaannya. 

4) Lesen tidak boleh ditukar kepada orang lain tanpa persetujuan Majlis.

 

S7 : Apakah jenis denda dan hulkuman jika disabitkan dengan kesalahan?

J7 :

Kesalahan melibatkan Undang-undang Kecil :-

- Denda tidak lebih RM250.00

- Hukuman sabit kesalahan (mahkamah) RM2,000.00 atau penjara selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan tidak melebihi RM200.00 bagi tiap-tial hari kesalahan itu berterusan selepas disabitkan.

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976

- Seseorang yang tidak mempamerkan atau mengemukakan lesen kepada pegawai Majlis yang diberikuasa adalah bersalahan atas suatu kesalahan dan boleh disabitkan : - "Denda tidak melebihi RM500.00 atau dipenjarakan selama tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya"

 

Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi :

Unit Perlesenan, Majlis Daerah Tumpat,

Jalan Tanjung Kuala,

16200 Tumpat, Kelantan

No Tel:09-7252230 No Fax:09-7256919

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

20 KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN DALAM KAWASAN OPERASI

MAJLIS DAERAH TUMPAT

 

1. Menjalankan perniagaan tanpa lesen MDT atau lesen tamat tempoh

– Undang-undang Kecil 2, Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian MDT 1990.

 

2. Menjalankan perniagaan melebihi waktu yang ditetapkan oleh MDT

– Undang-undang Kecil 24, Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian MDT 1990.

 

3. Gagal mempamerkan atau mengemukakan lesen MDT

– Seksyen 107(5), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)/ Undang-undang Kecil 25(b), Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian MDT 1990.

 

4. Melanggar/gagal mematuhi syarat-syarat lesen MDT

– Seksyen 107(2), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

5. Lesen tamat tempoh

Undang-undang Kecil 5, Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian MDT 1990.

 

6. Gagal menjelaskan cukai taksiran MDT

– Seksyen 147(2), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

7. Kacauganggu-kacauganggu hendaklah dihapuskan

 Seksyen 80, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

8. Kacauganggu-kacauganggu yang boleh diambil tindakan secara terus

 Seksyen 81, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

 

9. Menyebabkan halangan

Seksyen 46, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

10. Meletakkkan debu atas jalan-jalan, dsb.

– Seksyen 47, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

11. Notis mengenai bangunan baharu (binaan tanpa izin MDT)

– Seksyen 70(1), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

12. Kerja tanah tanpa kebenaran MDT

– Seksyen 70A, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

13. Iklan tanpa lesen MDT

Undang-undang Kecil 5(1), Undang-undang Kecil Iklan MDT 1989.

 

14. Penjaja tanpa lesen MDT

Undang-undang Kecil 3(1), Undang-undang Kecil Penjaja MDT 1989.

 

15. Menjaja di tempat larangan MDT dan menghalang lalulintas

Undang-undang Kecil 8, Undang-undang Kecil Penjaja MDT 1989.

 

16. Halangan jalan

Undang-undang Kecil 10, Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran MDT 1983.

 

17. Menjalankan perniagaan di pasar awam tanpa lesen dan tidak mengikut jenis lessen yang diperuntukkan oleh MDT

Undang-undang Kecil 9(1), Undang-undang Kecil Pasar MDT 1998.

 

18. Halangan di pasar

Undang-undang Kecil 26, Undang-undang Kecil Pasar MDT 1998.

 

19. Kemasukan kenderaan di tempat yang tidak dikhaskan untuk meletak kenderaan di pasar - Undang-undang Kecil 30, Undang-undang Kecil Pasar MDT 1998.

 

20.  Menyebabkan/membiar haiwan merayau-rayau/berada di tempat awam   

Undang-undang Kecil 3 , Undang-undang Kecil Haiwan Merayau-rayau MDT 1983.

 

Untuk Keterangan Lanjut Sila Hubungi : 09-725 2224

HUBUNGI KAMI

Majlis Daerah Tumpat
Jalan Tanjung Kuala,
16200 Tumpat,
Kelantan Darul Naim
T (+609) 725 2224
F (+609) 725 6919
Web: https://mdtumpat.kelantan.gov.my/
Email: mdtumpat (at) kelantan.gov.my

QR BARCODE

Image

Kaunter Pelawat

Today198
Yesterday762
This week2031
This month4764
Total261474

2022-12-08
  • Tarikh Kemaskini : Tuesday 06 December 2022, 21:59:22.
© Copyright 2022 Majlis Daerah Tumpat. All Rights Reserved.